Motorijada-logo

IPA -MOTO SUSRET - PONUDE

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

VARAŽDIN – HOTEL TURIST***

ČAKOVEC – HOTEL PARK***

PONUDA 1 10. – 14.06.2020.

10. – 12.06.2020.

12. – 14.06.2020.

Položaj HTL Turist – Varaždin

Smješten na mirnoj lokaciji do parka, nekoliko minuta do centra grada i glavnog trga

Položaj HTL Park – Čakovec

Hotel smješten u Čakovcu, centar grada

Prehrana 

Doručak – švedski stol

Cijena po osobi

1/1 soba 1.460,00 kn

1/2 soba 1.260,00 kn

Cijena uključuje

Noćenje s doručkom, boravišnu pristojbu, prijavu, hotelsko osiguranje, rezervaciju i realizaciju.

Cijena ne uključuje

Osobnu potrošnju ( minibar, praona rublja, itd.)

Location HTL Turist – Varaždin

Situated in a quiet location next to the park, minutes to downton and town square

Location HTL Park – Čakovec

Situated in center of the town Čakovec

Food

Breakfast –  buffet

Price per person

1/1 room 1.460,00 kn

1/2 room 1.260,00 kn

Price includes

Bed & breakfast, accommodation tax, registration, hotel insurance, reservation and realization.

Not included

Personal consumption (mini-bar, laundry service, etc.)

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until 30th April 2020.

 

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

VARAŽDIN – HOTEL TURIST***

PONUDA 2 10. – 14.06.2020.

hotel-turist.hr

Položaj

Smješten na mirnoj lokaciji do parka, nekoliko minuta do centra grada i glavnog trga

Prehrana 

Doručak – švedski stol

Cijena po osobi

1/1 soba 1.450,00 kn

1/2 soba 1.250,00 kn

Cijena uključuje

Noćenje s doručkom, boravišnu pristojbu, prijavu, hotelsko osiguranje, rezervaciju i realizaciju.

Cijena ne uključuje

Osobnu potrošnju ( minibar, praona rublja, itd.)

Location

Situated in a quiet location next to the park, minutes to downton and town square

Food

Breakfast –  buffet

Price per person

1/1 room 1.450,00 kn

1/2 room 1.250,00 kn

Price includes

Bed & breakfast, accommodation tax, registration, hotel insurance, reservation and realization.

Not included

Personal consumption (mini-bar, laundry service, etc.)

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until 30th April 2020.

 

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

ČAKOVEC – HOTEL PARK

PONUDA 3 12. – 14.06.2020.

www.hotelpark.hr

Položaj

Hotel smješten u Čakovcu, centar grada

Prehrana

Buffet doručak (švedski stol)

Cijena po osobi:

1/1 classic soba **    565,00 kn

1/2 classic soba **    450,00 kn

1/3 classic soba **    450,00 kn

1/1 superiror soba ***   830,00 kn

1/2 superiror soba ***   600,00 kn

Cijena uključuje: 

Noćenje s doručkom, boravišna pristojba, prijava, hotelsko osiguranje, rezervaciju i realizaciju

parkirno mjesto, wi fi

Cijena ne uključuje:

Osobna potrošnja

Location

Situated in center of the town Čakovec

Food

Breakfest- buffet

Price- per person

1/1 classic room**      565,00 kn

1/2 classic room**      450,00 kn

1/3 classic room**      450,00 kn

1/1 superiror room ***   830,00 kn

1/2 superior room ***     600,00 kn

Price includes

Bed and breakfest, accommodation tax, registration, hotel insurance, reservation and relization, parking place, Internet (wi fi)

Not included

Personal consumption

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until: 30th April 2020.

 

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

VARAŽDIN – HOTEL TURIST***

PONUDA 4 12. – 14.06.2020.

hotel-turist.hr

Položaj

Smješten na mirnoj lokaciji do parka, nekoliko minuta do centra grada i glavnog trga

Prehrana 

Doručak – švedski stol

Cijena po osobi

1/1 soba 690,00 kn

1/2 soba 610,00 kn

Cijena uključuje

Noćenje s doručkom, boravišnu pristojbu, prijavu, hotelsko osiguranje, rezervaciju i realizaciju.

Cijena ne uključuje

Osobnu potrošnju ( minibar, praona rublja, itd.)

Location

Situated in a quiet location next to the park, minutes to downton and town square

Food

Breakfast –  buffet

Price per person

1/1 room 690,00 kn

1/2 room 610,00 kn

Price includes

Bed & breakfast, accommodation tax, registration, hotel insurance, reservation and realization.

Not included

Personal consumption (mini-bar, laundry service, etc.)

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until: 30th April 2020.

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

ČAKOVEC – HOTEL CASTELLUM****

PONUDA 5 12. – 14.06.2020.

castellum-cakovec.com

Položaj

Smješten u središtu grada, odmah do Starog grada i Perivoja  Zrinskih

Prehrana 

Doručak – bogati švedski stol

Cijena po osobi

1/1 soba 1.020,00 kn

1/2 soba    620,00 kn

Cijena uključuje

Noćenje s doručkom, boravišnu pristojbu, prijavu, hotelsko osiguranje, neograničeno korištenje WIFI-a, korištenje hotelskog gym-a, parking pod videonadzorom, troškove rezervacije i realizacije.

Cijena ne uključuje:

Trošak minimara, trošak dodatne potrošnje (masaže – potrebna najava, piće iz bara, itd.)

Location

Situated in the very centre, near Zrinski castle and Park

Food

Breakfast – rich buffet

Price per person

1/1 room 1.020,00 kn

1/2 room    620,00 kn

Price includes

Bed & breakfast, accommodation tax, registration, hotel insurance, WIFI, hotel gym, parking under video surveillance, reservation and realization.

Not included

Personal consumption (mini-bar, massages – advance notice required , etc.)

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until 30th April 2020.

 

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020

IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC

TERME SV. MARTIN NA MURI

PONUDA 6 12. – 14.06.2020.

www.termesvetimartin.com

Položaj 

Sveti Martin na Muri, udaljen 20-tak kilometara od Čakovca

Prehrana 

Buffet doručak (švedski stol)

SPA GOLFER HOTEL ****

Cijena po osobi

1/1 standard soba    1.060,00 kn

1/2 standard soba       760,00 kn

APARTMANI REGINA ****

Cijena po osobi

Jednokrevetni apartman:    830,00 kn

Dvokrevetni apartman:       610,00 kn

Četverokrevetni app (2 spavaće sobe):   490,00 kn

Cijena uključuje 

Noćenje s doručkom, boravišna pristojba, prijava, hotelsko osiguranje, realizacija i rezervacija, neograničeno kupanje u unutarnjim i vanjskim bazenima, neograničeno korištenje fitnesa, besplatan wi fi

Cijena ne uključuje

Osobnu potrošnjnu, mini bar, saune i masaže

Location:

Situated in Sveti Martin na Muri, 20 kilometers from Čakovec

Food:

Breakfest- buffet

SPA HOLFER HOTEL ****

Price- per person

1/1 standard room   1.060,00 kn

1/2 standard room      760,00 kn

APARTMANI REGINA ****

Price- per person

Single room apartment        830,00 kn

Double room apartment      610,00 kn

Four- bed apartment            490,00 kn

Price includes:

Bed and breakfest, accommodation tax, registration, hotel insurance, reservation and realization, use of indoor and outdoor pools, hotel gym, free Internet (wi fi)

Not included: 

personal consumption, mini bar, massages,  saunas

 

Prijave do 30.04.2020.

Registration until: 30th April 2020.

 

Obavezno ispuniti prijavu

Please fill in the application (mandatory)

OBRAZAC PRIJAVE ZA MEĐUNARODNI MOTO SUSRET„EU&IPA&CRO“
Ukupan iznos (prema odabranoj ponudi) uplatiti na račun: / Payment of total amount (according to the selected offer) on account:

RUDI EXPRESS D.O.O.
I.GUNDULIĆA 1, MIHOVLJAN
IBAN: HR5324020061500034719
MODEL: 00
POZIV NA BROJ 1014062020