Opći uvjeti za turističke usluge – PDF

RUDI EXPRESS d.o.o, turistička agencija Rudi travel pruža  usluge kao trgovac, organizator i/ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati i/ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.

Voditelj poslovanja turističke agencije : Ljiljana Kolar Milković

PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8
DANA OD DANA ZAVRŠETKA USLUGE OSOBNO U POSLOVNOM PROSTORU TURISTIČKE AGENCIJE
ILI POŠTOM NA ADRESU:
RUDI EXPRESS d.o.o, TA RUDI TRAVEL, Tome Masaryka 26, 40000 ČAKOVEC, fax 040 313 764
e-mail: travel@rudi-express.hr

 

Turistička agencija će se pismeno očitovati  u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat Hrvatske – Područni ured Varaždin, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin