Opći uvjeti za turističke usluge – PDF

RUDI EXPRESS d.o.o, turistička agencija Rudi travel pruža  usluge kao trgovac, organizator i/ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati i/ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.

Voditelj poslovanja turističke agencije : Ljiljana Kolar Milković

PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8
DANA OD DANA ZAVRŠETKA USLUGE OSOBNO U POSLOVNOM PROSTORU TURISTIČKE AGENCIJE
ILI POŠTOM NA ADRESU:
RUDI EXPRESS d.o.o, TA RUDI TRAVEL, Tome Masaryka 24, 40000 ČAKOVEC, fax 040 313 764
e-mail: travel@rudi-express.hr

 

Turistička agencija će se pismeno očitovati  u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb: http://www.mint.hr/kontakti-11427/turisticka-inspekcija-11428/11428